Make your own free website on Tripod.com

Dipun sengkuyung kaliyan Teknologi Google Inc


Website Situs Pribadi

Alamat : Jl. Kepodang IV No. 4 Sukorejo, Giritirto Kabupaten Wonogiri Sukses Jawa Tengah


<< MasuK >> ]


Sugriwo Pangudarasa ] Sugriwo thank you ] Sugriwo Stress...Oh..Stress ] Sugriwo !!!Description ]


minggiir..minggiiirr...masss..sugriwo nderek langkung.

Ini hanya sekedar ungkapan yang tiada arti : Sugriwo, zukro, griwo Wonogiri Sukses, Gajah Mungkur - Semarang - Jawa Tengah

 

Situs pribadi sugriwo punika anggadhahi medium rangkat (Multi Medium) dene ingkang griwo (wonten kabupaten wonogiri sukses seputar waduk gajah mungkur lereng gunung gandul) wastani medium rangkap mekaten inggih punika "bahan baku" kangge mujudaken wontenipun WWW (World Wide Web) ingkang katelah internet saged karaosaken dening pancaindera jalan awujud : gambar (image) utawa citra, tulisan lan sapanunggalanipun. bahan baku punika dening sugriwo kaolah wonten ing salebeting : web hosting, home page, situs pribadi, web site pribadi, domain name, add url, ugi jenisipun saged : pendidikan, lembaga, hobby lan sanes-sanesipun. mboten klintu search indonesia engine. sungkem katur bapak/ibu dosen staff akperdag tp (akademi perdagangan tjendekia puruhita semarang). situs ini tidak mengandung unsur pornografi tapi informasi yang mungkin banyak dicari para netter. Sampai saat inipun saya kira masih banyak orang yang kebingungan untuk mencari situs yang menampilkan informasi tentang macam dan jenis domain. Disitus ini sedikit memberikan informasi yang dibutuhkan tentang istilah domain dan segala macam tentang WWW (World Wide Web)

Copyright: Sugriwo Corp, Inc. Jl. menoreh tengah X No. 4 Sampangan, Semarang , griwo - SMG 50236 - (024) 8311804, Salam dari Sugriwo alias Zukro dari SEMARANG di seputar Tugu Muda atau Simpang Lima, buat temanku ABDYAN HIDAYAT nicknames DADUTEX - LB LIA Gejayan - Gowongan - Pogung Rejo - YOGYA E-mail : sugriwo@hotmail.com